Ways to Do Away with Mac Cleanser

The Best Way to Remove Higher Level Mac Cleaner Out of Your Mac? Lots of people have trouble. It could cause your computer. Listed here is the way you can remove it and free your self permanently from its own clutches.

Политика за приватност

 1. Со оваа Политика за приватност на интернет страницата O fferlenovo.com се уредуваат начините
  на кои се собираат, одржуваат и откриваат податоците собрани од посетителите на веб
  страницата www.offerlenovo.com (во понатамошниот текст: Веб страница).
 2. Оваа Политика за приватност се однесува исклучиво на корисниците на Веб страницата.
  Доколку на Веб страницата е содржан линк кој ќе Ве поврзе со други веб страници, ние не
  преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат
  тие интернет страни.
 3. Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку Е-commerce
  терминал од Стопанска Банка АД Скопје и во целост ќе биде процесирана од страна на CaSys
  International.
 4. Посетата на Веб страницата e анонимна, а личните идентификациски информации од
  посетителите се собираат само доколку тие самите се согласат да ги достават таквите податоци
  преку пополнување на формуларот за регистрација.
 5. Со користење на Веб страницата, Вие се согласувате со одредбите од оваа Политика за
  приватност на личните податоци на страницата. Доколку не се согласувате со оваа Политика, Ве
  молиме да не ја користите оваа страница.
 6. Доколку се регистрирате за онлајн купување, сите лични податоци кои ќе ги внесете преку
  формата за регистрација, ќе се користат исклучиво за потребите за процесирање на Вашата
  нарачка.
 7. При вршење на регистрација, од Вас ќе бидат побарани следниве податоци:
  –  име и презиме
  – e-mail адреса (адреса за електронска пошта)
  –  адреса за испорака на нарачката и адреса за доставување на фактура по ваше барање
  – телефон за контакт
 8. Податоците кои ги собираме се зачувуваат и не се објавуваат, продаваат или доставуваат на
  трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на
  Република Северна Македонија.
 9. Вашите лични податоци нема да бидат продавани, разменувани, изнајмувани или споделувани
  со други физички или правни лица, органи на државна власт или други тела, освен во случаи
  утврдени со закон.
 10. Веб страницата Offerlenovo.com ги презема сите пропишани технички и организациони мерки
  за обезбедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага,

заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна
злоупотреба.

 1. Веб страницата Offerlenovo.com може да користи колачиња („Cookies“) за да се подобри
  корисничкото искуство. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на
  посетителот од страна на веб серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на
  „Cookies“ можат да бидат искористени само за потребите на веб услугата и тоа на начин на кој
  Вашата приватност нема да биде загрозена. Секој посетител ја има можноста да избере и да го
  подеси својот пребарувач на интернет да ги одбие колачињата или да јави предупредување
  секогаш кога ќе се пратат колачиња. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени
  делови од страницата може да не функционираат како што е предвидено.
 2. Доколку сте регистрирани на Веб страницата Offerlenovo.com, врз основа на Ваше писмено
  барање Вие имате право да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас, и
  да пристапите до Вашите лични податоци и да ги дополните, измените, избришете или да
  побарате запирање на нивната понатамошна обработка.
  13. Го задржуваме правото во секое време да се направат измени или дополнувања на оваа
  Политика за приватност, за што ќе биде поставено видливо известување на Веб страницата.
 3. Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани, можете да нè
  контактирате на следната email адреса: info@offerlenovo.com.